Červenec 2017

Zábavné odpoledne

30. července 2017 v 14:14 | A-macek99 |  odpoledne
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/434152Zbavnodpoledne.png" border="0"
Hebergeur d'image

Romantický večer

29. července 2017 v 18:24 | A-macek99 |  večer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/114493ROMANTICKVEER.jpg" border="0" Hebergeur d'image

Krásné letní odpoledne

29. července 2017 v 13:01 | A-macek99 |  odpoledne
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/200030krsnletnodpoledne.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Kouzelný dnešní den se svojí láskou

28. července 2017 v 7:45 | A-macek99 |  den
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/913698Kouzelndnendensiuvej.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Báječnou stžedu

26. července 2017 v 12:19 | A-macek99 |  středa
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/199516Bjenoustedu.gif" border="0"
Hebergeur d'image

Pěkný večer

25. července 2017 v 18:15 | A-macek99 |  večer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/475263Pknveer.gif" border="0"
Hebergeur d'image

Super úterní odpolko

25. července 2017 v 13:55 | A-macek99 |  odpoledne
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/610587Superternodpolko.png" border="0"
Hebergeur d'image

Krásný den,plný lásky a pohody

25. července 2017 v 8:38 | A-macek99 |  den
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/428642Krsndenplnlskyapohody.gif" border="0"
Hebergeur d'image

Krásnou noc

24. července 2017 v 17:42 | A-macek99 |  noc
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/331985Krsnounoc.gif" border="0"
Hebergeur d'image

Hezké pondělí

24. července 2017 v 13:11 | A-macek99 |  pondělí
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/829724Hezkpondl.png" border="0"
Hebergeur d'image

Krásný večer 1

23. července 2017 v 16:55 | A-macek99 |  večer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/121807Krsnveer4.png" border="0"
Hebergeur d'image

Milou sobotěnku

22. července 2017 v 9:32 | A-macek99 |  sobota
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/431806Milousobotnku.png" border="0"
Hebergeur d'image

Přicházím přát ti hezký večer

21. července 2017 v 17:16 | A-macek99 |  večer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/795518Pichzmtipthezkveer.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Užívej si krásné letní dny

21. července 2017 v 8:30 | A-macek99 |  den
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/985809Uvejsikrsnletndny.gif" border="0"
Hebergeur d'image

Víkend plný krásných zážitků a sluníčka

21. července 2017 v 8:30 | A-macek99 |  víkend
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/773475Vkendplnkrsnchzitk.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Pro Tebe ,za hezké přátelství

20. července 2017 v 16:47 | A-macek99 |  pro tebe
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/423392Protebezahezkpt.gif" border="0"
Hebergeur d'image

Príma večer,hezké sny

20. července 2017 v 16:47 | A-macek99 |  večer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/419227Prmaveerahezksny.png" border="0"
Hebergeur d'image

Krásně se vyspinkej

19. července 2017 v 18:36 | A-macek99 |  Krásně se vyspinkej
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/978538Krsnsevyspinkej1.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Parádní letní středa

19. července 2017 v 10:58 | A-macek99 |  středa
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/764723Pardnletnsteda.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Sladké usínání andílku

17. července 2017 v 16:53 | A-macek99 |  noc
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/133514Sladkusnnandlku.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Kouzelný podvečer ti přejeme

17. července 2017 v 16:53 | A-macek99 |  podvečer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/908226Kouzelnpodveertipejeme.png" border="0"
Hebergeur d'image

Senza den

17. července 2017 v 12:19 | A-macek99 |  den
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/156642Senzaden.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Měj zlatí veselý dníček

16. července 2017 v 8:53 | A-macek99 |  den
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/647872Mjzlatveseldnek.gif" border="0"
Hebergeur d'image

Hezký večer a pak šup do hajan

14. července 2017 v 16:58 | A-macek99 |  večer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/405562Hezkveerapakupdohajan.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Z dálky ti pos.přá.měj se krásně zl.

14. července 2017 v 8:30 | A-macek99 |  den
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/645862dneskrsnzlatko.png" border="0"
Hebergeur d'image

Kuk,hezký čtvrtek

13. července 2017 v 9:29 | A-macek99 |  čtvrtek
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/554856Hezktvrtek.png" border="0"
Hebergeur d'image

Krásnou dobrou noc

12. července 2017 v 17:30 | A-macek99 |  noc
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/937732Krsnoudobrounoc.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

perfektní odpoledne se svojí lásenkou

12. července 2017 v 14:14 | A-macek99 |  odpoledne
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/422113petfektnodpoledneslskou.png" border="0"
Hebergeur d'image

Hezký podvečer

11. července 2017 v 16:27 | A-macek99 |  podvečer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img15.hostingpics.net/pics/292763Hezkpodveer.gif" border="0"
Hebergeur d'image

Príma odpoledne

10. července 2017 v 13:32 | A-macek99 |  odpoledne
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/307012Prmaodpoledne.png" border="0"
Hebergeur d'image

Jsi moje zlatíčko

9. července 2017 v 16:40 | A-macek99 |  děkuji za přátelaství
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/714348Jsimojezlatko.png" border="0"
Hebergeur d'image

Večerní romantika

9. července 2017 v 16:40 | A-macek99 |  večer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/962346Veernromantika2.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Prima letní odpoledne

9. července 2017 v 11:20 | A-macek99 |  odpoledne
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/737299Prmaletnodpoledne.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Pro Tebe -za to že,jsi

6. července 2017 v 17:43 | A-macek99 |  děkuji za přátelaství
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/763186ProTebe.png" border="0"
Hebergeur d'image

Romantickou noc,přeji Ti moc a moc

6. července 2017 v 17:42 | A-macek99 |  noc
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/243718Romantickounoc.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Super čtvrtek

6. července 2017 v 12:51 | A-macek99 |  čtvrtek
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/866151Supertvrtek.png" border="0"
Hebergeur d'image

Příjemný letní večer

6. července 2017 v 9:18 | A-macek99 |  večer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/822754Pjemnletnveer.jpg" border="0"
Hebergeur d'image

Už je tu středa..

5. července 2017 v 13:04
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/430363Ujetusteda.png" border="0"
Hebergeur d'image

Dobrý večer

4. července 2017 v 17:21 | A-macek99 |  večer
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/175246Dobrveer.png" border="0"
Hebergeur d'image

Báječné odpoledne úterní

4. července 2017 v 13:08 | A-macek99 |  úterý
<a target="_blank" href="http://macina69.blog.cz"><img src="https://img4.hostingpics.net/pics/396148Bjenodpolednetern.png" border="0"
Hebergeur d'image